Sociala medier – villkor och rättigheter

Kungshus vill dela med sig av bilder från de kunder som bygger Kungshus för att inspirera fler som bygger eller funderar på att bygga hus. Därför kan vi komma att fråga dig om vi får posta er bild i någon av våra sociala kanaler eller publicera dem på vår hemsida. Bilderna kan komma att användas även i nyhetsbrev och dylikt.

Genom att svara OK i ett meddelande gällande en bild/bilder som Kungshus efterfrågat godkänner du följande:

  • Du tillhandahåller Kungshus, organisationsnummer 556775-0913 en icke exklusiv, royaltyfri licens att använda, på något sätt som bestäms av Kungshus och utan skyldigheter gentemot dig, att använda dina bilder i deras marknadsföring och/eller reklam, inklusive bland annat att rätten att återpublicera, ändra och redigera dina foton. Dessutom ger du Kungshus ditt samtycke till att använda bilder där du kan identifieras för marknadsförings- och/eller reklamändamål, enligt SW: Lag om namn och bild i reklam (1978:800).
  • Du intygar och garanterar att du äger eller kontrollerar rättigheterna till det material du har skickat in och att du har tillstånd från alla personer som visas i bilderna. Dessutom intygar du att du är en individ (dvs. inte ett företag) och att Kungshus användning av bilderna inte bryter mot någon tredje parts rättigheter eller någon lag.
  • Härmed frigör du Kungshus från alla skyldigheter att betala dig för användningen av dina bilder och frigör och samtycker till att hålla Kungshus och alla personer som agerar för Kungshus från anspråk (inklusive anspråk från tredje part), skulder oavsett natur, i samband med användning av bilderna som beskrivs ovan.

Svensk lag reglerar dessa villkor, där behöriga domstolar i Sverige ska ha exklusiv behörighet för varje tvist som uppstår på grund av dem. Du kan alltid kontakta oss med frågor om våra tjänster eller om dataskydd: dataskydd@kungshus.se.

Kungshus strävar efter att alltid behandla personuppgifter inom EU/EES. Informationen kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. I dessa fall vidtar Kungshus alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att informationen hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Om du vill dra tillbaka ditt samtycke till att dela dina bilder med Kungshus, måste du kontakta oss genom att mejla till dataskydd@kungshus.se.